Hvad er MC Gammelnok?

MC Gammelnok er en forsamling af motorcyklister, der har lyst til at komme ud og køre en tur på deres motorcykel. Det skal være hygge og social samvær, som sættes i højsæde. Der er ingen regler og vedtægter i MC Gammelnok, bare lige den enkelte regel, at man naturligvis skal være gammel nok til at køre på motorcykel.

Der er i MC Gammelnok ikke en bestyrelse, de der har lyst til at deltage i de aktiviteter vi har, er velkommen til at deltage i planlægning eller er naturligvis også velkommen til selv at lave et arrangement, det er ikke nødvendig at spørge nogen om lov, for der er ingen der bestemmer.

Hvad får man så for deltager gebyret?
Ja først og fremmest så er dit bidrag med til at drive denne hjemmeside og så betale for vores mobil abonnement også kendt som "SMS Linien" og så bliver der brugt penge til onsdagstræf, hvor vi er vært med kaffe og kage til de fremmødte.

Hvilke muligheder har man så når man har betalt deltager gebyr?
Alle vil have mulighed for at kunne sende SMS og E-Mail fra hjemmesiden, den eneste betingelse der er for at blive oprettet er at man ændrer sit password, så ikke alle og enhver kan sende ud til alle medlemmerne, hvad man sender ud er helt op til den enkelte.

Skulle du, efter at have læst dette, have lyst til at deltage i fællesskabet, kan du naturligvis uden at betale deltager gebyr, køre med på vore ture.

Det er VIGTIGT at:

  • Placere sig tydeligt i enten højre eller venstre side af højre kørebane.

  • Slutte op, så kolonnen ikke bliver længere end nødvendigt.

  • Trække helt tæt sammen ved standsning ved kryds.

  • Forkører / turleder sikrer sig at alle er klar til at køre, før der startes.

  • Huske at kikke i spejlene for at sikre sig at bagvedkørende MC altid er med. Stands / vent så vi ikke "taber" nogle af deltagerne.

  • Vise hensyn over for alle medtrafikanter.
    Færdselsloven gælder også for MCíster.

Hvem er vi

De der kører med på MC Gammelnok's ture, er alle nogen som ikke har lyst til at være medlem af en klub, hvor der er forpligtigelser og den slags. Som deltager kan du køre med uden nogen forpligtigelse, det eneste der forventes af dig, er at du kører fornuftigt så du ikke bringer dig selv eller andre i fare. Hvem og hvad du ellers er er uden forskel, alle er velkommen. 

En selvfølge!

"GAMMEL NOK" skal tolkes sådan, at det er fornuften der taler angående kørselssikkerhed.

AL KØRSEL FOREGÅR UDELUKKENDE EFTER FÆRDSELSLOVEN.

Uforsvarlig kørsel vil ikke blive tolereret.

Køreregler for "Gammelnok's" ture

Turene bliver afviklet efter følgende model

Kl. 18:30 præcist (hvis ikke andet er oplyst på hjemmesiden) informerer den ansvarlige for turen om, hvor vi køre hen, hvor der evt. samles op efter start og om hvem der kører bagest (Forreste og sidste gerne med refleksvest)

Er der noget specielt vedr. denne eller kommende ture vil der også blive informeret om det her.

Hvis nogen ikke ønsker at være med i rotationen, skal disse ligge lige bag den, der kører forrest. Den ansvarlige for turen informerer om hvor mange der ikke ønsker at deltage i rotationen, og om hvilken plads der sættes af fra (f. eks. det er plads fire der sættes af)

På turen ud kører alle sammen, og der køres ca. 80 km/t på landevej og ellers efter forholdene.

Hjemtur:

Hvis der i forbindelse med hjemturen er nogen der ønsker at køre hurtigere end ”hovedfeltet”, skal de starte før ”hovedfeltet”!

Den, der har ansvaret for turen, følges ALTID med ”hovedfeltet” hjem. 

Hvis den der kører bagest ikke ønsker at køre med ”hovedfeltet” udpeges en ny.

Teori / Færdselssloven:
Standselængde =
reaktionstid 1 sec. +
bremselængde 1 sec.
Total standselængde =  ca.2 sec. på tør astfald.
Ved 60. km./t er
reaktionstiden 16 m. +
bremselængden 16 m. = 32 meter.
Ved 120 km. er standselængden 4 gange så lang - altså 128. m.